An Unbiased View of תגיש לי

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‬ ‫נעצר בגין‪ :‬שב"ח‬ ‫תאריך צו משמורת‪:‬‬

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫שתי נקודות עיקריות לבחינה המשך מעצרו של כל מוחזק עולות מפסק הדין ואף הן ראויות‬ ‫להתייחסות‪:‬‬ ‫א‪ .‬מסוכנותו האפשרית של המוחזק לביטחון המדינה‪.‬‬

‫ידוע לי ששהותי בישראל היא שלא כדין וכי נכנסתי אליה שלא כדין‪ ,‬ואני מבקש הגנה מהסיבות‬ ‫שמסרתי עכשיו ובדיון הקודם שנערך לי‪.‬‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

The lawyer thinks with regards to the regulation and looks with the applicable techniques to reinforce The client's circumstance. The legal professionals are earnest to their consumers to the grounds that The purchasers are reliant on them.Website

‫יינתן אישור רפואי מגורם רפואי מוסמך לפיו המוחזקת אינו נושאת מחלה זיהומית‬ ‫המהווה סכנה לשלום הציבור בישראל באם תשוחרר‪.‬‬

‫נוכח האמור לעיל לא השתכנעתי כי קיימים טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את‬ ‫שחרורו בערבות של המוחזק‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫החלטה‬ ‫שב"ס ‪ -‬נא לזמן המוחזקת במועד המוקדם ביותר מיד עם חזרתה למתקן‪.‬‬

‫לא מצאתי בבקשה עילה לעיון חוזר בהחלטתי שלא לשנות מתנאי צו המשמורת שהוצא‬ ‫למוחזק‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

הדוברת פונה את העכברוש ומסבירה לו כמה בר-מזל הוא שנולד זכר ולא נקבה, שכן נשים הן טרף לגברים המיוצגים על-ידי סטפן - בנם האלים של האיכרים, ואילו גברים לא זו בלבד שנוקטים באלימות נגד נשים, אלא גם יכולים להימלט. כותר השיר "זכר-נקבה" מתכתב עם סיפור בריאת העולם המוזכר בטקסט קודם לכן, אך מהווה כותר לסיפור נפרד הקורא תיגר על הסיפור המקורי.

‫השתכנעתי כי קיימים בנסיבות העניין טעמים הומניטריים מיוחדים המצדיקים את here שחרורו‬ ‫בערבות של המוחזק‪.‬‬

‫שרה בן שאול ויס‪ ,‬דיינת‬ ‫בית‪ – ‬הדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בת א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬ ‫‪" ‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *